Maslahatlar, gap-gaçlary nädip saýlamalydygyny öwredýär

Malylylyk geçirijiligi
Gazanyň bedeniniň ýylylyk geçirijiligi has gowy bolsa, küýze has sagdyn we çilimsizdir!Demir poladyň ýylylyk geçirijiligi 15 töweregi, alýumin bolsa 230 töweregi. Şonuň üçin alýumin bu görkezijide iň gowusydyr, ondan soň goşa sowuk garyndy, birleşdirilen polat bar.Demir we poslamaýan polat garyp.
Pot Gazanyň galyňlygy
Nazary taýdan, gazanyň bedeniniň has galyň bolmagy has gowudyr.Gazanyň iň gowy galyňlygy 3-4 mm-den, çorba gazanyň iň gowy galyňlygy 2 mm-den gowrak.Az tüsse we ýanmaga garşy.
Stick taýak däl täsir
Çeňňek däl iň oňat täsirinden, gidrofil däl madda (Teflon himiki serişdeleri) himiki örtük ýa-da bu görnüşli materiallary fiziki garyşyk usulda himiki gorag örtügine garyşdyryp bilse, bezeg täsiri iň oňat bolup biler.Örtülmedik gazanyň bedeni ýörite tehnologiýa arkaly ýerüsti gaýtadan işlemek bilen belli bir galyňlyga ýetende we gazanyň göwresini deň derejede gyzdyryp bolýar, şeýle hem gazanyň dogry eremegi arkaly taýak däl täsir edýär.Itöne örtük gazany ýaly täsirli bolup bilmez.
● Moda
Poslamaýan polat reňkleri gaýtadan işlemek arkaly moda bolup biler.Alýumin küýzeleri hem ajaýyp reňklerde ýasap bolýar.Poslamaýan poladyň nepisligini alýumin gazanyň ajaýyp reňki bilen birleşdirse, has moda bolup biler!


Iş wagty: Iýul-21-2022