Aýratyn bölümler

ON GÖRNÜŞ BOLANOK
Performanceokary öndürijilikli däl örtük bilen örtülen içki we daşky gaplar, küýzeleri bişirmek we arassalamak aňsatlaşdyrýar.Sagdyn iýmitlenmek üçin az ýag bilen bişirmek.

► Çilimkeş daşky gurşaw we saglyk
Sagdyn iýmitlenmek üçin gaty az ýag bilen bişirmek, gaty çydamly, Daşky gurşawa arassa we ýokary temperatura çydamly.100% PFOA mugt çydamly we ýakylmaýan gap-gaçlaryň artykmaçlyklary.

► GÖRNÜŞLI ÖLÜM KASTING ALUMINUM BODY
Alýumin korpusyny 2-3,5 mm galyňlaşdyrýar, degişli agram we ýylylyk geçirijisi hatda ýylylygyň bölünip çykmagyny üpjün edip biler we gyzgyn nokatlaryň öňüni alyp biler.ExcellentB standart alýumin, ajaýyp ýylmanak duýgy bilen ajaýyp gyrasy üpjün edýär.

► ERGONOMIK BAKELITE KNOB
MGC ajaýyp agaç dänesi dizaýny bilen ýylylyga çydamly ýumşak duýgur silikon Bakelite düwmesini öndürýär (HAKYKY AOAK)(Ojak üçin laýyk däl).

► UNIQUE TEMPERED GLASS LID
Bug bilen haýal bişirmek we süzmek üçin ajaýyp edýär.Açyk görmek üçin açyk aýna.Atylylyga çydamly we süýşmäge garşy.Synag prosesi stakanyň döwülmeginiň ýa-da döwülmeginiň öňüni alýar.

► GARŞY GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI
4-4.5 mm galyňlykdaky aşgazan, çalt gyzdyryp, wagt we güýji tygşytlamak üçin nahar bişirilende durnukly ýylylyk paýlanyşyny üpjün edýär. Çalt we hatda ýylylyk geçirijisi we uzak ýylylygy saklaýan wagt, ýylylygy deň derejede ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän energiýa we wagty tygşytlaýar. Çeşme. Induksiýany goşmak bilen islendik aşpez görnüşinde ulanmak üçin amatly.

► HIGHokary hil we kepillik
MGC-iň gap-gaç toplumlary, gowşurylmazdan ozal hil synaglaryndan 100% geçdi.

► UNIQUE GÖRMEK WE HIGHokary hil
Bir galypdan, tutuş görnüşden, üýtgeşik görnüşden, ýokary hilli takyk beden.
ExcellentB standart alýumin, ajaýyp ýylmanak duýgy bilen ajaýyp gyrasy üpjün edýär.

G SOWGAT paketini aýyryň
Iň oňat sowgat saýlamalary - Baýram we baýramçylyk üçin amatly.

Haýsy stili halasaňyzam, islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.